Українська Світова Інформаційна Мережа

.:: Новини з Українського світу ::. 

Про нас

УСЕМ

УСІМ

УДОСВІТА

ЗДОРОВ

ВИМІР

Український
Світ

 

 

    Українці  – для України! 
 

    Ця  ідеологема Міжнародної громадської організації українців «Четверта Хвиля» як сутність української державницької ідеології передбачає творення й збереження ресурсу самостійної сили кожної української людини й народу як збірної особи та їхнє право й обов’язок творити самостійну національну державу. З самотворення людської особистості й розпочинається самоорганізація народу, нації як збірної особи. За універсальним принципом самоорганізації утворюються всі живі структури світової всеєдності й людського світу. Процес самоорганізації людського світу – це культуротворення або друге, духовне, народження людей. А національна культура – це система самоорганізації, саморозвитку нації. Тільки в єдиній системі української національної культури ми відновимо структуру українського етнічного соціуму на материковій території Українського світу й створимо самоорганізовану, самокеровану, самозахищену національну ресурсну систему з питомими духовно-інтелектуальними й природно-господарськими чинниками – самостійну національну державу як систему суспільного ладу.

    На  ці високі цілі зорієнтовані принципи діяльності МГОУ «Четверта Хвиля»:

    - взаємодопомога всіх складових світового українства на традиційних моральних засадах самопомочі й самоорганізованості заради збереження цілісної основи українського етнічного соціуму в Україні та запобігання демографічним і економічним кризам;

    - взаємодія нової й старої еміґрації з метою утвердження українства як самостійної сили – культурної, соціальної, економічної – по всьому світу та громадської взаємодопомоги у творенні самостійної Української держави.                                         

     

     14 жовтня 2009 р. в залі пленарних засідань Верховної Ради України відбудуться парламентські слухання на тему: «Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці» (Постанова ВР України від 17.02.09 № 964-VІ). МГОУ «Четверта Хвиля» привертає увагу суспільства, всіх гілок влади в Україні до проблем, пов’язаних із масовою українською трудовою міґрацією. Нинішня антинародна позиція політиків стосовно цих проблем рівнозначна політиці винародовлення.

                                                    

    Олександер  Шокало,

    голова  МГОУ «Четверта Хвиля» та ВГО «Українська  Взаємодопомога» 
 
 

    ЗАЯВА

    Міжнародної громадської організації українців «Четверта Хвиля»

    з приводу політики винародовлення в  Україні 
 

    Нині  у світі близько 70 млн. населення  – міґранти. Участь українців у  глобальних світових міґраційних процесах вражаюча: українські трудові міґранти становлять понад 10% (близько 8 млн., а в сезонний пік їхня чисельність майже подвоюється) від загальної кількості міґрантів у світі.

    Частка  українських еміґрантів і трудових міґрантів, відносно до загальної  чисельності українців (близько 65 млн.), найвища у світі.

    В цілому понад 45% українського етнічного соціуму живе за межами України. Отже, українське соціальне єство неповне, а спорожнілу соціальну нішу заповнюють імміґранти з ще менш розвинутих країн, які деформують соціокультурне середовище України. Цей показник особливо тривожний на тлі депопуляції українського народу – низької народжуваності й високої смертності.

    Яка ж причина демографічно-соціальної кризи українського суспільства? В Україні через антисистемність паразитарної влади й відсутність стратегії розвитку немає умов для самореалізації людей в усіх сферах життєдіяльності, що породжує безробіття, депрофесіоналізацію, люмпенізацію, масову міґрацію й інші негативні соціальні явища.

    Внаслідок четвертої хвилі міґрації й еміґрації Україна постійно втрачає значний генетичний, духовно-інтелектуальний, фізичний, репродуктивний, творчо-науковий, економічний потенціал. Україна як донор інвестує свій людський капітал в економіку практично всіх розвинутих країн світу на шкоду собі. Українці стають пропащою силою для України.

    Отже, влада в Україні провадить політику винародовлення. Коли у ХХ столітті Українська нація була нацією депортованих, то в ХХІ столітті стала нацією міґрантів. Україна ще не подолала наслідків депортаційних та голодоморних геноцидів, а вже гибіє від новітнього винародовлення.  
 

    МГОУ  «Четверта Хвиля», яка нині об’єднує українців в Україні й 30 країнах світу, звертається до українського суспільства, до всього світового українства з тривогою за свою материзну, яку прирікають на небуття паразитарність влади й безвольність самих людей:

    1. Замовчування причин та факту самого явища масової української трудової міґрації з усіма його проблемами та невизнання його де-юре посилює ескалацію політичної й економічної кризи в Україні. За «чорною готівкою» (понад 20 млрд. євро в рік), яку ввозять заробітчани в Україну, приховується проблема згортання виробництва, депрофесіоналізації й нагромадження кризових явищ у суспільстві, які стали основною причиною відтоку наукового потенціалу та робочої сили з України. Безперечно, трудова міґрація пов’язана з тіньовою економікою в Україні.

    2. Економічна криза в країнах Європи загрожує масовою насильною депортацією трудових міґрантів, що створить критичну масу протестного населення й призведе до соціальних вибухів (на сьогодні армія безробітних в Україні вже сягає 3 млн. осіб: 1 млн. стоїть на біржі, 2 млн. – у неоплачуваних відпустках). У той же час безробітна молодь шукає можливості виїхати в країни Шенгенської зони навіть на низькооплачувану роботу, бо в себе на батьківщині не бачить жодної перспективи.

    3. Масове порушення прав українських трудових міґрантів, які працюють поза правовим полем України й держав перебування, призвело до фактичного вилучення 25 % громадян із виборчого процесу в Україні. Для убезпечення себе від протестного волевияву українських закордонних виборців і маніпулювання їхніми голосами, влада через зміни до закону про вибори обмежила доступ громадянам України, які перебувають за кордоном, до виборчого процесу: голосувати мають право тільки ті, які стоять на консульському обліку (це один відсоток від їхньої загальної чисельності), а обраним до органів влади з них, як і з усіх понад 90% безпартійних громадян України, не може бути ніхто. Українські громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном, позбавлені не тільки активного, а й пасивного виборчого права. Паразитарній владній верхівці лишається ще вилучити з виборчого бюлетеня графу «проти всіх», що позбавить громадян права протестного волевияву.

    4. І ось у цій кризовій ситуації  Кабінет Міністрів України приймає Постанову № 236 від 5 березня 2009 р., про оподаткування фізичних осіб, які провадять підприємницьку діяльність за межами України. Ця постанова прирівнює трудових міґрантів до підприємців і вимагає сплати єдиного податку. Це тільки перший крок до додаткового оподаткування міґрантів. Урядовці пояснюють – справа добровільна й покликана легалізувати незаконні заробітки. Це аморальне й протиправне урядове рішення тільки посилило соціальну напругу в середовищі заробітчан та їхніх родин в Україні, а що найгірше – породило настрої неповернення українців на батьківщину, де влада не забезпечує людей працею, а тільки старається поживитися за їхній рахунок та обмежити конституційні права громадян. Насторожує  ще один аспект цієї протиправної урядової постанови – намагання влади налякати українських громадян за кордоном, аби вони не реєструвались на наступні вибори й не голосували за позитивні зміни, і тим самим зберегти свій вплив на політичні процеси в Україні.

    5. Спроба нинішнього Уряду замаскувати податкове наповнення бюджету турботою про українців – це не що інше, як  узаконений рекет своїх громадян на державному рівні. Влада в Україні цинічно порушила Конституцію щодо права громадян на працю й, добре порахувавши заробітки та врахувавши безправний статус українських громадян за кордоном, намагається перетворити їх на інвесторів, які не отримають жодних дивідендів.

    6. Примушування українських нелегальних заробітчан, які працюють за кордоном, сплачувати страхові внески до Пенсійного фонду України та реєструватися в Україні платниками єдиного податку може спричинити їхню масову депортацію, якщо інформація про них потрапить до рук міґраційних або поліційних служб країн перебування. Так вони поплатяться за злочинні дії паразитарної влади, яка намагається поживитись на їхніх нелегальних заробітках в інших державах. 
 

    Зважаючи  на гостроту порушених проблем, МГОУ «Четверта Хвиля» звертається до всіх гілок влади в Україні  з такими вимогами:

    1. МГОУ «Четверта Хвиля» вимагає  від Кабінету Міністрів скасувати  Постанову № 236 від 5 березня 2009 р. як таку, що суперечить Конституції України та Державній програмі співпраці з закордонними українцями на період до 2010 року, що визначає державні пріоритети в цій сфері. Тому також домагаємось від Кабінету Міністрів забезпечити належне виконання Державної програми співпраці з закордонними українцями на період до 2010 року.

    2. МГОУ «Четверта Хвиля» підтримує ініціативу народного віча громади Львівщини щодо усунення пенсійної несправедливості в Україні. Для розв’язання проблем у пенсійному забезпеченні громадян України необхідно скасувати пенсійні привілеї та ганебний поділ українського народу на привілейованих «білих» і звичайних «чорних» пенсіонерів та ухвалити єдиний пенсійний закон, який встановить справедливий механізм обчислення пенсій усім українським громадянам лише за двома критеріями: тривалістю стажу й розміром заробітку.

    3. МГОУ «Четверта Хвиля» вимагає від Верховної Ради невідкладно прийняти соціально-економічну Державну програму «Повернення на батьківщину українських трудових міґрантів» з метою забезпечення соціальних прав українців в Україні й за кордоном, збереження, відновлення духовно-інтелектуального й фізично-генетичного ресурсу та соціальної структури нації. Зволікання з розв’язанням цієї нагальної проблеми, а також безвідповідальні рішення урядовців про запровадження оподаткування трудових міґрантів призводять до переходу українських громадян у статус еміґрантів і до втрати Україною ще одного свого покоління.

    4. МГОУ «Четверта Хвиля» вимагає від Верховної Ради невідкладно створити в Україні належну законодавчу базу з питань міґрації, що убезпечить державу від неконтрольованих потоків нелегальних імміґрантів, також убезпечить українських громадян від транснаціональних кримінальних мереж, які займаються нелегальним працевлаштуванням і работоргівлею, та ґарантуватиме своїм трудовим міґрантам легалізацію на основі двосторонніх угод про тимчасове працевлаштування й соціальний захист за кордоном, а головне – забезпечить їм можливість повернення додому.

    МГОУ  «Четверта Хвиля» підтримує проект Закону України «Про правовий статус українських трудових міґрантів», що його розробила Комісія УГКЦ у справах міґрантів. Подолання комплексу проблем, пов’язаних із трудовою міґрацією, необхідно починати з визнання самого факту цього негативного соціального явища та його юридичного означення. Цей законопроект визначає правовий статус українських трудових міґрантів та членів їхніх сімей, встановлює правові та соціальні гарантії їхнього захисту.

    5. МГОУ «Четверта Хвиля» вимагає від Верховної Ради законодавчо забезпечити всім українським громадянам за кордоном можливість брати участь у виборчому процесі в Україні з активним і пасивним виборчим правом та з запровадженням практики поштового голосування (цей досвід широко використовують країни, громадяни яких тимчасово проживають за кордоном).

    6. МГОУ «Четверта Хвиля» виступає з ініціативою узаконення в Конституції України національної державницької ідеології та прийняття стратегії розвитку суспільства й держави. Сучасні світові тенденції глобалізації надто негативно проявляються в Україні, що загрожує заміною держави на недержавні структури (анклави, соціополіси тощо), які функціонують у межах держави поза національним соціокультурним середовищем винятково в корпоративних інтересах.

    Національна державницька ідеологія є гарантом творення й збереження самостійної сили нації та інституту держави, що підтверджує багатовікова історія розвинутих країн. Реалізацію державницької ідеології як системи духовно-соціально-правових орієнтирів та національної ідеї як програми саморозвитку нації забезпечує стратегія розвитку, що її має розробити відповідна національна комісія на чолі з Президентом України. Дієвим механізмом стратегії розвитку повинна стати нова ідеологія управління суспільними процесами, яку необхідно запровадити через реформування управлінського апарату, що лишився майже незмінний від більшовицького режиму.

    Після узаконення національної державницької  ідеології й дієвого механізму  стратегії розвитку наступний логічний крок – мораторій на діяльність усіх політичних партій в Україні з їхніми партійними ідеологіями, оскільки нинішня партійна система виборів (багатопартійна й більшовицька за суттю, бо долю українського суспільства вирішує більшістю голосів партійних фракцій безвідповідальний парламент) порушує конституційне виборче право громадян України (пряме виборче право). Політичні партії стали посередниками в політичній сфері – усунули понад 90% позапартійних громадян від безпосередньої участі в управлінні суспільними процесами, тобто державою, позбавивши їх основного політичного права балотуватися до рад усіх рівнів. Партійні посередники в політиці та корумповані посередники в економіці утворили паразитарну антисистему – державу в державі, яка поглинає колосальний національний ресурс самостійної сили суспільства.  
 

    Громадяни України! Задумаймося: що відбувається з кожним із нас та з усім українським суспільством?

    Звернімося  до наших сердець – духовних джерел самостійної сили й одностайної  політичної волі народу як збірної  особи. Годі змирятися з нашим негідним існуванням! Годі вірити тим, хто цинічно використовує владу у власних, а не суспільних інтересах! Пора кожному пробудити в собі дух особистості й проявити в суспільному житті громадянську волю. Тоді й народ як збірна особа явить волю національного духу та самостійну силу. Тільки такий шлях гідного, морального життя людини, народу, людства в Білому світі.

 
 Архів випусків
 
        131
  130 129 128 127
  126 125 124 123
  122 121 120 119
  118 117 116 115
  114 113 112 111
  110 109 108 107
  106 105 104 103
 |2009|
 

Форум       

Блог          

Календар    

>>

Українське радіо

Підписка  УСІМ

Відписка  УСІМ

 Архів випусків
 
  102 101 100 99
98 97 96 95 94
93 92 91 90 89
88 87 86 85 84
83 82 81 80 79
78 77 76 75 74
73 72 71 70 69
68 67 66 65 64
 |2008|
  63 62 61 60
59 58 57 56 55
54 53 52 51 50
49 48 47 46 45
44 43 42 41 40
39 38 37 36 35
34 33 32 31 30
29 28 27 26 25
24 23 22 21 20
19 18 17 16 15
14        
|2007|
  13 12 11 10
9 8 7 6 5
4 3    
 |2006|
 
 

 

Передрук матеріалів дозволяється за умови посилання на УСІМ МГОУ "Четверта Хвиля"